Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike është institucion shtetëror qendror, i specializuar, në varësi të Ministrisë së Kulturës. Ky institucion e trajton trashëgiminë jomateriale shpirtërore folklorike si pasuri kombëtare që ruhet e zhvillohet në trojet shqiptare, por edhe jashtë kufijve shtetërorë si Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi, Greqi e Diasporë. QKVF trajton si pasuri kombëtare të gjitha ato vlera të krijuara nga pakicat kombëtare e linguistike në Shqipëri dhe i propagandon ato në veprimtaritë e organizuara prej saj dhe ato në bashkëpunim me të tretët.

QKVF me veprimtarinë e saj punon për evidentimin, mbrojtjen, popullarizimin dhe promovimin e trashëgimisë jomateriale. Organizon seminare, tryeza të rrumbullakta, takime pune në marrëveshje me institucione të tjera kulturore-artistike, shoqata kulturore si dhe grupe private që merren me artin dhe kultivimin e trashëgimisë jomateriale.
Njëkohësisht QKVF organizon botime të ndryshme etnomuzikore, koreografike, ilustrative të kulturës jomateriale dhe organizon veprimtari kushtuar figurave të shquara të kulturës popullore shqiptare e studiuesve dhe mbledhësve të folklorit, interpretuesve të melodive, këngëve dhe valleve popullore, mjeshtrave të artizanatit etj.

QKVF është i vetmi institucion shtetëror i specializuar në realizimin e Festivaleve Folklorike Tipologjike Kombëtare dhe në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës