Prej disa muajsh Grupi i Mësimit të Instrumenteve Popullorë është duke përgatitur fëmijë të moshës 9-12 vjeç në mësimin e çiftelisë, sharkisë
dhe instrumentave të tjerë membranofonë. Ata përgatiten nga mjeshtri Rrok Gjelaj në ambjentet e Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci”.
IMG_6582

Artisë të rinj dhe premtues në Shkodër