Fëmijët e qytetit të Shkodrës mësojnë të luajnë në çifteli në kursin e ngritur nga QKVF në kuadër të nismës Edukimi mbi dhe përmes Kulturës.
Nën drejtimin e mjeshtrit Rrok Gjelaj, interpretues i disa veglave popullore ata po shkathtësohen duke mësuar pjesë melodike për të luajtur në
ansambël, por edhe si solistë. Ata mësojnë gjithashtu të këndojnë dhe të shoqërojnë këngëtarët me këtë instrument.

IMG_6824

IMG_6826

Edukim përmes kulturës në Shkodër