Mjeshtri i instrumenteve popullore Rrok Gjelaj, është duke bashkëpunuar me QKVF në mësimin e
çiftelisë fëmijëve të Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” Shkodër.
Ai ka ngritur një grup prej dhjetë fëmijësh të cilët mësojnë të luajnë melodi me çifteli.
QKVF duke qënë gjithmonë në mbështetje, evidentim, promovim dhe popullarizim të trashëgimisë kulturore jomateriale
po bashkëpunon në mbarëvajtjen e këtij kursi duke e përfshirë në aktivitetet e Edukimit mbi dhe Përmes Kulturës.

IMG_6832

IMG_6829

Fëmijët në mësimin e çiftelisë nga mjeshtri Rrok Gjelaj