Në kuadër të nismës Edukimi mbi dhe përmes Kulturës dhe Ditëve Evropiane të Trashëgimisë Kulturore, QKVF në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare “Ardian Klosi” dhe
Atelienë “Tradita Popullore” organizon një vizitë të nxënësve pranë kësaj atelieje.
Gjatë periudhës mars- qershor nxënësit e shkollës “Ardian Klosi” ndoqën kursin e artizanatit,
ku patën mundësi të mësojnë punimin me grep dhe shtiza. Nëpërmiet bashkëpunimit që QKVF synon të aplikojë me
Atelienë “Tradita Popullore” këta nxënës do të prezantohen me shumë tekika të tjera artizanale si punimi kapel,
gajtanët me grep, punimi i dorezave me shtizë, qëndisja e përparses, punimi në mini tezgjah.
Nëpërmiet këtij takimi synojmë të krijojmë grupet e artizanatit pranë ateliesë “Tradita Popullore” me qëllim ruajtjen dhe trashëgimin e dijebërjes.

per web

Edukimi mbi dhe përmes kulturës në atelienë “Tradita Popullore”