Prej disa seancash nxënësit e shkollës “Ardian Klosi” në Tiranë janë duke punuar mbi ide të ndryshme
për realizimin e disa modeleve sipas teknikave artizanale të mësuara deri tani.
IMG_3358IMG_3345IMG_3357IMG_3347IMG_3351IMG_3351IMG_3342IMG_3297
Risjellja e traditës së dijebërjes tek nxënësit e shkollave vjen si pasojë e programit Edukimi mbi dhe përmes Kulturës. Në këtë grup janë angazhuar rreth 15 nxënës nga mosha 11- 13 vjeç. Të gjithë janë tejet entuziast dhe të apasionuar mbi këtë gjë të re që po mësojnë.

“Klubi i Artizanatit” dhe dijebërja në ditët e sotme.