Nxënësit e shkollës “Aridan Klosi”, Tiranë janë angazhuar me shumë pasion e dëshirë në “Klubin e Artizanëve” krijuar nga QKVF
pranë shkollës së tyre.
Shkolla “Ardian Klosi” implementon programin e ri, ku nxënësit qëndrojnë deri në orën 16:00 në shkollë dhe kanë orë të lira rekreacioni gjatë të cilave
mund të zhvillojnë aktivitete të ndryshme, sportive dhe artistike. Gjithashtu gjatë kësaj kohe bëjnë detyrat nën mbikëqyrjen e mësuesve.

IMG_3242IMG_3272

Një grup prej 10 nxënësish gjatë orës së rekreacionit bëjnë punime artizanale. Ata thurin me shtiza ose grep dhe realizojnë punime interesante duke përdorur imagjinatën e tyre. Edukimi brezave logo QKVF-01

Vazhdojnë idetë në “Klubin e Artizanëve”