30704812_1667457760041203_1042309853168533504_n30706568_1667457903374522_92372505880166400_n
Në vazhdim të programit Edukimi mbi dhe përmes Kulturës, në datë 18 prill në ambjentet e QKVF,
u mblodhën 20 nxënës nga mosha 10-14 vjeç të cilët vizatuan dhe ngjyrosën instrumentet popullore muzikore.
Nëpërmiet vizatimit ata njihen me instrumentet tona popullore dhe mësojnë më shumë mbi kohën kur është përdorur,
mënyrën e ndërtimit, mënyrën e përdorimit dhe kohën kur është përdorur.
30712451_1667457676707878_8608787127607492608_n30738993_1667457850041194_3619759455945621504_n (1)Edukimi brezave logo QKVF-01

Ngjyrosje dhe vizatim i instrumenteve popullorë muzikore.