Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike vazhdon nismën Edukimi mbi dhe Përmes Kulturës, në shkollën 9 -vjeçare
“17 Shkurti”. Ata zhvillojnë një orë të Iso- Polifonisë çdo javë dhe udhëheqësi i gurpit, Mihal Kaçi, është angazhuar në përzgjedhjen e
një repertori sa më specifik, të përshtatëshëm për zërat që marrin pjesë në këtë grup, duke mos harruar të risjellë këngë që kanë
mbetur në harresë.
IMG_1403
IMG_1396
Së bashku me këngët ata po mësojnë edhe vallet e kënduara të Iso – Polifonisë. IMG_1429 (1)IMG_1410
Festat e 7-8 marsit janë pranë dhe nxënësit po përgatisin një program përshëndetës për bashkëmoshatarët dhe mësuesit.

Grupi i Iso – Polifonisë në shkollën “17 Shkurti”