Për të vazhduar traditën e bukur dhe me vlera të Trashëgimisë tonë Kulturore Jomateriale, QKVF në bashkëpunim me shkollën 9 – vjeçare “17 Shkurti”, Qesarakë

me qëllim vazhdimin e nismës “Edukimi mbi dhe përmes kulturës”, në datë 16. 02. 2018, ngritën grupin e Iso – Polifonisë, pranë kësaj shkolle.

Në këtë grup fillimisht janë përfshirë 15 nxënës, vajza dhe djem, çdo javë ata do të zhvillojnë rreth 2 orë mësimi me drejtimin nga Specialistët e Muzikës së QKVF-së dhe

me përfshirjen e mësueses së tyre të muzikës. IMG_1145

IMG_1228

Grupi i Iso- Polifonisë, në shkollën “17 shkurti”, Qesarakë