Në kuadër të nismës së Ministria e Kulturës “Takohemi për një libër” me qëllim edukimine brezave me leximin,

QKVF në bashkëpunim me Shkolla 9-vjecare “7 Marsi”Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë dheReja.al organizon:
“Takohemi për një legjendë, tregim dhe përrallë popullore”

Datë 13 nëntor ora 11.00
Tek “Reja” në oborrin e Galerisë Kombëtare të Arteve.
Në rast reshjesh aktiviteti do të organizohet në ambjentet e Galerisë Kombëtare të Arteve.Takohemi_per_web

Takohemi për një legjendë