Takohemi për një legjendë

Në kuadër të nismës së Ministria e Kulturës “Takohemi për një libër” me qëllim edukimine brezave me leximin, QKVF në bashkëpunim me Shkolla 9-vjecare “7 Marsi”, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit – Bashkia Tiranë dheReja.al organizon: “Takohemi për një legjendë, tregim dhe përrallë popullore” Datë 13